Vpliv izpostavljenosti pornografije in prijateljev na partnersko medijsko vedenje spolnih mladostnikov svetega okrožja (2018)

Pujiati, Eny, Dwi Septi Handayani in Mahasiswa Akademi Keperawatan Krida Husada.

Jurnal Profesi Keperawatan letn 5, št. 1 (2018)

Minimalizem

Najstniki so mlada generacija, ki bo naslednica narodnega boja. Včasih pa je veliko nepričakovanih stvari, zaradi katerih se kakovost najstnikov spreminja v skladu s hitrim razvojem znanosti in tehnologije, zlasti informacijske tehnologije. Glede na starost mladostništva je zelo aktivna, vključujoč spodbujanje in spolno vedenje najstnikom otežuje odločanje o odgovornem in zdravem spolnem vedenju. Vpliv nenadzorovanega spolnega vedenja mladostnikov je resen problem za najstnike. Po Greenu (2003) na vedenje človeka vplivajo trije dejavniki, in sicer dejavniki predispozicije, dejavniki podpore in dejavniki vožnje. Cilj te študije je ugotoviti učinek izpostavljenosti pornografskim medijem in vrstnikom proti najstniškemu spolnemu vedenju okrožja Kudus. Ta vrsta raziskav je pojasnjevalna: raziskave, ki uporabljajo pristop preseka s pomočjo zbiranja podatkov naenkrat (pristopi v času). Prebivalstvo v tej študiji je srednješolcev v okrožju Kudus z uporabo grozdne tehnike, ki je znašala 2850 ljudi, in vzorčenje s preprostim naključnim vzorčenjem, pri čemer je bilo pridobljeno število vzorcev 321 anketirancev in raziskovalnih instrumentov z uporabo vprašalnikov. Rezultati so pokazali, da so bili vsi študentje v stiku s pornografijo, predvsem prek internetnega omrežja, kar 264 anketirancev (82.2%) je bilo pogosto izpostavljenih pornografskim medijem, 57 anketirancev (17.8%) pa je bilo redko izpostavljenih pornografskim medijem, pritiskom vrstnikov (skladnost) v močni kategoriji 234 anketirancev (72.9%) in šibki kategoriji 87 anketirancev (27.1%), skladnost v močni kategoriji 249 anketirancev (77.6%) in šibki kategoriji 72 anketirancev (22.4%). Rezultat multivariatne analize je pokazal vpliv med izpostavljenostjo pornografskih medijev in spolnim vedenjem mladostnikov (p = 0,042), vpliv vrstnikov (skladnost) s spolnim vedenjem mladostnikov (p = 0,026) in vpliv vrstnikov (prilagajanje) na mladostnike spolno vedenje (p = p = 0.046). Iz te raziskave se upa, da bo šola lahko učencem dala intenzivne informacije o reprodukcijskem zdravju in izobraževanju o življenjskih spretnostih kot oblikovanju značajev, redno preverjala mobilnost učencev in se sestajala s starši, da bi razpravljala o spremembah odnosa in vedenju študentov, zlasti spremembe spolnega vedenja, s katerimi se soočajo študentje.

Ključne besede: pornografska medijska izpostavljenost, vpliv vrstnikov in spolno vedenje najstnikov

Povzetek

Remaja merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa Namun terkadang banyak ha-hal tak terduga yang membuat kualitas remaja menjadi bergeser seiring dengan pesatnya arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informaasi. Mengingat usia remaja adalah usia yang sangat aktif termasuk aktif dalam dorongan dan perilaku sexynya membuat remaja semakin sulit mengambil keputusan mengenai perilaku seksi yang bertanggung jawab dan sehat. Dampak yitim ditimbulkan dari perilaku seksi remaja yang tidak terkontrol merupakan sebuah persoalan serius bagi remaja. Menurut Green (2003), vsebujoči sestanek oreh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan media pornografi dan teman sebaya terhadap perilakuseksremaja Kabupaten Kudus.Jenis penelitian inimerupakan pojasnilo: raziskava preberite več o tem prečni prerez dengan cara pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (približuje se točkovni čas). Populasi dalampenelitian ini adalah siswa sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Kudus dengan menggunakan teknik grozd yang berjumlah 2850orang in pengambilan sampel dengan enostavno naključno vzorčenje dengan didapatkan jumlah sampel 321 respondendan instrument penelitiannya dengan menggunakan angket. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh siswapernah bersinggungan denganhalyang berkaitan dengan pornografi terutama melalui jaringaninternet, sebanyak 264 respondent (82,2%) sering terpapar media pornografi dan57 korespondenca (17,8%) jarang terpapar media pornografi, teyakan anketiranci (234%) in kategorij72,9 anketirancev (87%), podajo 27,1 anketirancev (249%) in 77,6 anketirancev (72%). Hasilanalisis multivariat menunjukkan adanya pengaruhantara paparan media pornografi dengan perilaku seksualna remaja (p = 22,4), adanyapengaruh teman sebaya (konformitas) terhadap perilaku seksualremaja (p = 0,042), dan adanyaperngaruh temansebaks (adaptakuma pamela adapakumaja adapa Dari penelitian ini diharapkan agar sekolah dapat memberikan informasi yang activf kepada siswanya tentang kesehatan reproduksi dan pendidikan življenjska spretnost kot gradnja znakov, melakukan pemeriksaansecara berkala terhadap handphone para siswadan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas hal-hal yang berkaitandengan perubahansikap dan perilaku para siswaterutamaterhadap perubahanperilaku seksual yangsedhis parawanda seksual yangsedang dihadapio sanswanda.

Celotno besedilo:

PDF

Reference

Daftar Pustaka

Sumiati, Dinarti, Nurhaeni, H. in Aryani, R (2009). Kesehatan Jiwa Remaja in Konseling, Džakarta: Trans Info Media.

Kompas, (2012) Situs Porno Makin Mengkhawatirkan, na voljo na spletnem mestu http://international.kompas.com. (Dostopno do 15 aprila 2017)

Kristo, FY, 2013. Posisi Indonesia di Percaturan Teknologi Dunia, http: // www. inet.detik.com/ indonezija-di-perkaturan-teknologija-dunija, diakse 5 mei 2017

Singh, S. in Darroch, JE (1999). Trend v spolnosti (1999). Trend spolne aktivnosti med mladostnicami Američanke: 1982-1995. Perspektive načrtovanja družine, 31 (5), 212-219

Escobar, SL, Chaves, Tortolero, SR, Markham, CM, Low, BJ, Eitel, P in Thikstun, P.2005.

Saifuddin, AF et.al. Perilaku Seksual Remaja di Kota dan di Desa: Kasus Kalimantan Selatan. Jakarta Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UI. 1997.

Jawa Pos. Remaja Harus Berani Beda. (Serial Online) .http: // www.aidsindonesia.or.id/index.Php?option=comcontent&task=view&id=1235 & itemid = 2. V četrtek, 10. maja 2017

Jupri, M. Intensitas Mengakses Situs Seks in Permisivitas Perilaku Seksual Remaja. 2004Laporan Penelitian. http://www.Litbangda-Sulsel.go.id/ module.Php? name = pemenang_Lki.html.2007

Brown WD, Keller L. Popolna razmerja med kolonijami se razlikujejo glede na kraljičino število, vendar niso asimetrija sorodnosti v mravljišču Formica exsecta. Proc. R. Soc. B. 2000; 267: 1751 – 1757. doi: 10.1098 / rspb.2000.1206 [brezplačni članek o PMC] [PubMed]

Soejoeti.SZ (2001). Perilaku Seks di Kalangan Remaja in Permasalahannya. Mediji Litbang Kesehatan zvezek XI št. 1 Tahun 2001: 30-35

Kudus, pastinews.com.http: //www.antarajateng.Com/detail/index.Php? Id = 37229 Diakses, ki se nanašajo na 21 kot 2017.

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/08/232214/289/101/Polisi-Selidiki-Video-Mesum-di-Taman-Krida. Diakses pada tanggal 21 mei 2017.

Kapak, KPS. Anketa Penyalahgunaan Narkoba in Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja. Kabupaten Kudus. 2011.

Green, L. (2000). Komuniciranje in človeško vedenje.PrenticeHall, New Jersey

Soetjiningsih. (2004). Tumbuh Kembang Remaja in Permasalahanya. Džakarta: PT. RhinekaCipta

Mukti, A. et.al. Perlu Kita Ketahui Kesehatan Reprodukti Remaja Telaah Kritis Realitas. Psikologi Universitas Muria Kudus. 2005.

Rohmahwati DA et.al. Pengalaman Pergaulan Bebas in VCD Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat. 2008 http://kbi.gemari-or.id/berita detail.php? Id = 2569, Diakses Tanggal 29 juni 2017.

Santrock, John w. (2003). Adolescence perkembangan remaja. Džakarta: Erlangga

Hurlock, EB 2003.Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang RentangKehidupan. Edisi Kelima, Džakarta: Erlangga

Damanik, H. 2012. PengaruhPaparan Media Internet in Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja SMA XYZ Tahun 2012. Teza Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Sarwono, SW (2012), Pengantar Psikologi Umum. Džakarta: PT. Raja Grafindo Persada