Vpliv neomejenega dostopa do erotike na dispozicije mladostnikov in mladih odraslih do spolnosti (2000)

Sprejeto: april 24, 2000;

Minimalizem

Ker ne obstajajo sporazumno sprejeti programi spolne vzgoje, je erotika postala glavni dejavnik spolne socializacije. Nova medijska tehnologija omogoča predpubertalnim otrokom in mladostnikom, ki živijo po puberteti, pripravljen dostop do erotike v vseh njihovih manifestacijah. Vendar pa se o posledicah nenehno povečevanja take izpostavljenosti ne ve nič. Predstavljen je kratek pregled tega, kar je znano in kaj še ni znano o učinkih pornografije na mlade odrasle. Potem je poudarek na razvoju spolne prizadetosti čez pubertetni prag in na to, kako bi lahko na to prizadetost vplivala obsežna izpostavljenost erotiki. Obravnavana erotika ni toliko izrecno prikazana koitalna vedenja kot manj izrecna in predstavljajo polnejši družbeni kontekst spolnih odnosov. Začrtan je program raziskav, ki bi pomagal razumeti učinke erotike na spolno otožnost mladostnikov, razumevanje, ki je nujno potrebno za oblikovanje učinkovitih vzgojnih prizadevanj, katerih namen je odstranitev prizadetosti in prisile iz spolnih odnosov.