Ali je uživanje pornografije povezano z uporabo kondoma in zastrupitvijo med privezi? (2015)

Scott R. Braithwaite, Anneli Givens, Jacob Brown & Frank Fincham

Kultura, zdravje in spolnost

17. zvezek, 2015 - vprašanje 10

Stran 1155-1173 | Prejeto 16 Dec 2014, sprejet 16 Apr 2015, objavljeno na spletu: 05 junij 2015

Minimalizem

Da bi ugotovili, ali je uživanje pornografije povezano s tveganim spolnim vedenjem pri odraslih odraslih, smo preučili dva velika vzorca tistih, ki so poročali, da so se v zadnjih 12 mesecih povezali (skupaj n = 1216).

Uporaba pornografije je bila povezana z večjo verjetnostjo, da bo prišlo do prodornega povezovanja; večja pojavnost zastrupitve pri moških (vendar manjša pojavnost zastrupitve pri ženskah); povečanje stopnje zastrupitve pri moških, vendar zmanjšanje stopnje zastrupitve pri ženskah; in večja verjetnost, da bomo v najbolj tvegani kategoriji imeli prodorni priključek brez kondoma, medtem ko bi bili pod vplivom alkohola.

Za vsakega od teh rezultatov so naše ocene točk za študijo 2 spadale v intervale zaupanja 95% iz študije 1. Kontroliranje samokontrole lastnosti, pogostost pitja, širši problematični vzorci uživanja alkohola, odprtost do izkušenj in odnos do priložnostnega seksa niso spremenili vzorca rezultatov. Obravnavane so posledice za posege za zmanjšanje spolnega tveganja.