Ali je spolna erotika povezana s spolnim odklonom pri mladostnikih? (1991)

Becker, JV, in Stein, RM (1991). 

Mednarodni časopis za pravo in psihiatrijo, 14(1-2), 85-95.

http://dx.doi.org/10.1016/0160-2527(91)90026-J

Minimalizem

Preiskali so dejavnike 4, ki lahko igrajo vlogo pri storitvi spolnih kaznivih dejanj pri mladostniških dečkih: spolno nazorno gradivo, zloraba snovi in ​​spolna ali fizična viktimizacija. Moški mladostnikov 160 (povprečna starost let 15.4), od katerih je bila večina obtožena ali obsojena zaradi spolnega zločina, so sodelovali v anketni anketi. Najpogosteje uporabljeni seksualno eksplicitni materiali so bile revije in videokasete. Osebe, ki so uživale alkohol, so imele večje število žrtev kot tiste, ki tega niso storile, največ pa je imelo tiste, ki so poročali, da je alkohol povečal njihovo vzburjenost. Spolno ali fizično zlorabljeni so imeli več žrtev kot tistih, ki niso bili zlorabljeni. Večina žensk je poročala, da spolno eksplicitni materiali pri njihovih zločinih niso igrali nobene vloge.

UGOTOVITVE - Mladoletni prestopniki spol so bili zaslišani o uporabi spolno eksplicitnega gradiva. Samo 11% je reklo, da ne uporabljajo spolno nazornega gradiva. Med tistimi, ki so uporabili material, je 74% dejal, da povečuje njihovo spolno vzburjenje.