Medijska izpostavljenost študentov Japonske do spolno eksplicitnih materialov, dojemanje žensk in spolno dovzetni odnosi (2011)

Časopis za medkulturne komunikacijske raziskave

40. zvezek, 2011 - vprašanje 2

Kikuko Omori , Yan Bing Zhang , Mike Allen , Hiroshi Ota & Makiko Imamura

Strani 93-110 | Objavljeno na spletu: 09 junij 2011

http://dx.doi.org/10.1080/17475759.2011.581031

Minimalizem

Pričujoča študija je preučevala uporabo (N = 476) japonskih študentov spolno eksplicitnega materiala (SEM) in povezav z dojemanjem žensk kot spolnih objektov in spolno permisivnih odnosov. Rezultati kažejo, da so japonski študenti najpogosteje uporabljali tiskane medije kot vir SEM, ki mu sledijo internet in televizija / video / DVD.

Male so udeleženci SEM uporabljali bistveno več kot ženske. Poleg tega je spolna preobremenjenost posredovala odnos med izpostavljenostjo SEM in dojemanjem žensk kot spolnih objektov, medtem ko je bila izpostavljenost SEM v množičnih medijih neposredno povezana s spolno permisivnimi držami japonskih udeležencev.

ključne besede: Spolno eksplicitni materialJaponski študentiUčinki medijev