Mladoletni spolni prestopniki (2016)

Curr Psychiatry Rep. 2016 Jul;18(7):67. doi: 10.1007/s11920-016-0706-1.

Ryan EP1,2, Otonichar JM3.

Minimalizem

Spolno nasilje mladoletnikov predstavlja velik odstotek spolnih deliktov, zlasti proti majhnim otrokom. V tem članku bodo pregledane nedavne raziskave o mladoletnih spolnih prestopnikih (JSO), dejavnikih tveganja za mladoletnike, zdravljenju in načinih, kako se ti mladi razlikujejo od splošnih prestopnikov. Večina JSOs ne nadaljuje z razvijanjem parafilnih motenj ali spolnih kaznivih dejanj med odraslostjo, in kot skupina so bolj podobni ne-spolnim žaljivim mladoletnim prestopnikom kot odraslim spolnim prestopnikom. Nedavne raziskave so razjasnile nekatere razlike med mladimi, ki storijo spolna kazniva dejanja, in splošnimi prestopniki na področjih netipičnih spolnih interesov, uporabo pornografije, zgodnje spolne viktimizacije v otroštvu.

KLJUČNE BESEDE:

Mladoletni spolni prestopniki; Parafilne motnje; Ocena tveganja; Dejavniki tveganja; Zdravljenje spolnega prestopnika; Spolna zloraba