Povezovanje porabe pornografije s podporo za dostop mladostnikov do kontracepcije: kumulativni rezultati iz več presečnih in longitudinalnih nacionalnih raziskav (2018)

Wright, Paul in Robert S. Tokunaga.

Mednarodni časopis o spolnem zdravju samo sprejeta (2018): 1-37.

Minimalizem

Ta članek poroča o rezultatih treh meta-vzorcev, ki preučujejo porabo pornografije v ZDA, odnos do najstniškega seksa in podporo dostopom najstnikov do nadzora rojstva. Ugotovitve so temeljile na več neodvisnih vzorcih, ki so sestavljali več kot 11,000 ljudi. Pragmatične motivacije so vključevale preučevanje, katere skupine za javno zdravje se zavzemajo za pozitiven učinek pornografije na javno mnenje v ameriškem oblikovalcu politike. Teoretične motivacije so vključevale preizkušanje ključnih pravil iz pridobivanja, aktivacije, modela uporabe (3AM) socializacije seksualnih medijev in model krepitve spirale (RSM) uporabe in učinkov medijev. Skladno s 3Analiza AM, poti in mediacije tako prereznih kot vzdolžnih podatkov je pokazala, da lahko poraba pornografije poveča podporo za dostop do nadzora najstnikov s premikom perspektive na spol najstnikov. V skladu z RSM so predhodna prepričanja in stališča udeležencev predvidevali, da bodo v prihodnosti porabili pornografijo.

ključne besede: pornografijojavno mnenjejavno zdravje3AMojačitveni spiralni model