Vzdolžne povezave med uporabo spolno eksplicitnega materiala in odnosa mladostnikov in vedenja: Narativni pregled študij (2017)

J Adolesc. 2017 Apr 20; 57: 119-133. doi: 10.1016 / j.adolescence.2017.04.006.

Koletić G1.

Minimalizem

Ta pregled je analiziral longitudinalne študije, ki so preučevale učinke spolno eksplicitnega gradiva na stališča, prepričanja in vedenje mladostnikov. Cilj pregleda je bil tudi zagotoviti analizo omejitev obstoječih študij in priporočila za prihodnje raziskave. Za vključitev so morale publikacije uporabiti ponavljajoče se meritve, vključevati merilo spolno eksplicitne uporabe materiala in udeležence, stare 18 let ali manj. Pregledano je bilo 20 prispevkov iz devetih različnih raziskovalnih projektov. Rezultati kažejo, da je spolno eksplicitno gradivo povezano s spolnim vedenjem, spolnimi normami in stališči, spolnimi odnosi, samozavestjo, spolnim zadovoljstvom, negotovostjo in preokupacijo. Poleg tega so študije poročale o razvojnih učinkih na vedenjsko, kognitivno in čustveno počutje mladostnikov. Ker eksperimentalne študije med mladostniki niso izvedljive, so za nadaljnje razumevanje učinkov spolno eksplicitnega gradiva na to populacijo potrebne bolj metodološko natančne longitudinalne študije, ki jim sledi metaanaliza.

KLJUČNE BESEDE: Adolescenca; Longitudinalne študije; Pregled; Spolno eksplicitno gradivo

PMID: 28433892

DOI: 10.1016 / j.adolescence.2017.04.006