Učinki množičnih medijev na spolno vedenje mladine Ocenjevanje zahtevka za vzročnost (2011)

Wright, PJ (2011). Maša

Anali Mednarodnega združenja za komunikacije, 35(1), 343-385.

Povzetek

Študije o vplivu običajnih množičnih medijev na spolno vedenje mladih se počasi kopičijo kljub dolgoletnim dokazom o obsežni spolni vsebini v množičnih medijih. V zadnjih letih se je scenarij vplivov na spolne medije močno spremenil, saj so se raziskovalci iz številnih strok odzvali pozivu, da se ukvarjajo s tem pomembnim področjem štipendije za spolno druženje. Namen tega poglavja je pregled podskupine nakopičenih študij o učinkih na spolno vedenje, da bi ugotovili, ali to delo opravičuje vzročni sklep. Za dosego tega cilja se uporabljajo standardi za kavzalno sklepanje, ki sta jih izrazila Cook in Campbell (1979). Ugotovljeno je, da doslej raziskave presegajo prag utemeljenosti za vsako merilo in da množični mediji skoraj zagotovo vzročno vplivajo na spolno vedenje Združenih držav Amerike.