Pornografija in spolna agresija: Združenja nasilnih in nenasilnih upodobitev s posilstvom posilstva in posilstva (1994)

Deviantno vedenje

Obseg 15,

vprašanje 3,

1994

DOI: 10.1080 / 01639625.1994.9967974

Scot B. Boeringera

strani 289-304

Objavljeno na spletu: 18, maj 2010

Trenutna raziskava o razmerju med pornografijo in spolnim nasiljem je prinesla mešane ugotovitve. Nekatere študije kažejo povezavo med nasilnimi prikazi in posilstvi, druge, ki preučujejo nenasilni seksualni material, pa poročajo o nedoslednih ugotovitvah ali o učinkih brez. Ta članek preučuje potencialno povezavo med posilstvom in posilstvom posilstva ter uporabo mehke pornografije in tremi vrstami trde pornografije: nenasilno pornografijo, nasilno pornografijo in posilstvo. Podatki, zbrani na vzorcu študentov z univerze 515, so pokazali močno bivariativno povezanost posilstva in posilstva s posilstvom z uporabo skoraj vseh oblik pornografije. Multivariatna analiza je pokazala, da so bili najmočnejši korelati spolne prisile in agresije ter posilstva posilstva izpostavljeni trdi nasilni in posilski pornografiji. Izpostavljenost nenasilni trdi pornografiji ni pokazala nobene povezave med drugimi spremenljivkami. Izpostavljenost mehki pornografiji je bila pozitivno povezana z verjetnostjo spolne sile in nenasilnega prisilnega vedenja, negativno pa povezana z verjetnostjo posilstva in dejanskim posilstvom.