Poraba pornografije med mladostniki na Švedskem (2016)

Eur J Contracept Reprod Health Care. 2016 maj 24: 1-8.

Mattebo M1,2, Tydén T3, Häggström-Nordin E4, Nilsson KW2, Larsson M1.

Minimalizem

CILJI:

Cilji te študije so bili opisati vzorce uživanja pornografije, raziskati razlike med potrošniki in potrošniki pornografije glede spolnih izkušenj, zdravja in življenjskega sloga ter določiti povezave med uživanjem pornografije in spolnimi izkušnjami, zdravjem in življenjskim slogom med dekleti. Hipoteza je bila, da bi dekleta mladostnikov, ki so kategorizirana kot potrošniki pornografije, v večji meri poročala o spolnih izkušnjah in bolj tveganem življenjskem slogu ter slabšemu zdravju v primerjavi z ne-potrošniki.

METODE:

Med njimi je bila izvedena raziskava v razredu 16-letna dekleta (N = 393).

REZULTATI:

Ena tretjina (30%) je porabila pornografijo.

  • V tej skupini je skoraj polovica (43%) imela fantazije o poskusu kopiranja spolnih dejanj, ki so jih videli v pornografiji, 39% pa je poskušal kopirati spolne aktivnosti, ki so jih videli v pornografiji.
  • Večji delež deklet, ki porabijo pornografijo, je poročal o spolnih izkušnjah v primerjavi z vrstniki.
  • Tretja (30%) je poročala o izkušnjah z analnim seksom v primerjavi z 15% med vrstniki, ki niso uživali (p = 0.001).
  • Poleg tega so bile težave z medsebojnim odnosom (17% proti 9%; p = 0.015), uporaba alkohola (85% vs 69%; p = 0.001) in dnevno kajenje (27% vs 14%; p = 0.002) sporočene v večjem obsegu kot v tistih, ki niso porabniki.
  • Poraba pornografije, uživanje alkohola in dnevno kajenje so bili povezani z izkušnjo priložnostnega seksa.

SKLEPI:

Dekleta, ki uživajo pornografijo, so v večji meri poročala o spolnih izkušnjah in tveganem življenjskem slogu v primerjavi z dekleti, ki niso uživali. To kaže, da uživanje pornografije lahko vpliva na spolnost in življenjski slog. To je pomembno pri oblikovanju in izvajanju programov spolnega zdravja za mladostnike.

KLJUČNE BESEDE:

Mladostna dekleta; zdravje; življenjski slog; pornografija; spolnosti