Poraba pornografije in nedružinsko spolno vedenje v vzorcu mladih indonezijskih študentov (2013)

Hald, Gert Martin in Teguh Wijaya Mulya. 

Kultura, zdravje in spolnost 15, št. 8 (2013): 981-996.

POVZETEK

S pomočjo vzorca indonezijskih študentov in oblikovanja preseka je ta študija preučevala stopnje razširjenosti in vzorce uživanja pornografije v Indoneziji, verski, spolno konzervativni in muslimanski večinski narod s strogimi zakoni proti pornografiji. Poleg tega je bila raziskana povezava med uživanjem pornografije in skupnim spolnim vedenjem. Študija je pokazala, da je v tem vzorcu pornografija tako široko in zlahka porabljena kot v primerljivih mednarodnih študijah, ki večinoma uporabljajo zahodne vzorce iz bolj spolno liberalnih in manj religioznih držav z zelo malo zakonov o pornografiji. Razlike med spoloma v vzorcih potrošnje pornografije so bile izrazite in primerljive z ugotovitvami v mednarodnih primerjalnih študijah. Samo za moške je bilo ugotovljeno, da uživanje pornografije bistveno napoveduje običajno spolno vedenje v nedomorskih odnosih. Študija je prva, ki zagotavlja vpogled v stopnjo razširjenosti in vzorce uživanja pornografije in njeno povezanost s splošnimi spolnimi navadami brez spolnega odnosa v spolno konzervativni, muslimanski večinski državi s strogimi zakoni proti pornografiji.