Povezava med samokontrolo z vedenjskimi tendencami cyberseksa in posledicami za usmerjanje in svetovanje (2020)

Zvezek 2, št. 1 (2020) Jurnal Neo Konseling

Fitri Andani, Alizamar Alizamar, Afdal Afdal

Minimalizem

Izkazalo se je, da ima internet, ki se pogosto uporablja kot oskrba z različnimi informacijami in zabavo, številne posledice. Vplivi, ki jih pogosto povzročajo, so na splošno negativni, med katerimi je nagnjenost posameznikov k dostopu do zadev, povezanih s pornografijo ali spolnostjo, splošno znano kot cybersex. Cybersex si lahko razlagamo kot spolne dejavnosti, spolne oddaje ali pogovore, ki vodijo do zadev, povezanih s spolnostjo. Toda v resnici na terenu še vedno obstajajo študentje, ki dostopajo do pornografskih strani, tako da lahko motijo ​​dnevne aktivnosti. Če te težave ne bomo rešili zgodaj, bo to negativno vplivalo na posameznika. Domnevno eden od dejavnikov, ki vplivajo nanj, je samokontrola. Samokontrola je sposobnost vodenja lastnega vedenja, sposobnost poudarjanja ali blokiranja impulzov ali vedenja impulzov. Cilj te študije je ugotoviti razmerje med samokontrolo in tendenco obnašanja študentov na višji srednji šoli Adabiah Padang v kiberseksu ter posledice za storitve usmerjanja in svetovanja. Ta vrsta raziskav je korelacijska deskriptivna študija s kvantitativnimi metodami. Prebivalci te študije so bili vsi dijaki in dijakinje razredov X in XI smeri Naravoslovne in družbene vede na Srednji šoli Adabiah Padang s skupnim vzorcem 149 učencev. Izbira vzorca s tehniko Purposive Sampling. Uporabljeni raziskovalni instrument sta bila vprašalnik za samokontrolo in cybersex z Likertovim modelom. Rezultati so pokazali, da je bila (1) tendenca obnašanja študentov v srednji šoli Adabiah Padang v povprečju kategorizirana zelo visoko, (2) Samokontrola učencev v srednji šoli Adabiah Padang je bila v povprečju kategorizirana nizko (3) je bila pomembna negativna povezava med samokontrolo s tendenco kiberseksnega vedenja študentov višje srednje šole Adabiah Padang Na podlagi ugotovitev raziskave se šolskemu svetovalcu predlaga, da lahko nudi svetovalne storitve, in sicer informacijske storitve, storitve obvladovanja vsebin, individualne svetovalne storitve, skupinske svetovalne storitve in skupinsko vodenje, da bi dijakom, ki imajo težave s samokontrolo vedenjske težnje cybersexa.

Ključne besede Samokontrola, Cybersex

Celotno besedilo: PDF

Reference

Ahmadi & Hermawan. (2013). E-poslovanje in e-poslovanje. Jogjakarta: Andi.

Alizamar, A., Fikri, M., in Afdal, A. (2017). Socialna skrb mladih zapornikov in svetovalne in preventivne službe. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling, 30-36.

Kratek, B., N. (2011). Pornografi, Pornoaksi in Cybersex-Cyberporn. Semarang: Pustaka Magister.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonezija (APJII). (2015). Profil Penggunaan Zanimanje Indonezija 2014. Džakarta: Pusakom UI.

Ayu, IL in Hartosujono. (2014). Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Cybersex Remaja Pada Pengguna Warung Internet di Glagah Sari Yogyakarta. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Sarjanawijaya Tamansiswa Yogyakarta.

Barseli, M., in Ifdil, I. (2017). Konsep Stres Akademik Siswa. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 5 (3), 143-148.

Chalhoun, JF in Accocella, JR (1990). Psihologija razmerja prilagajanja. Psikologi tentang penyesuaian dan hubungan kemanusiaan. RSSatmoko (terjemahan). Edisi Ketiga. Semarang: IKIP Semarang Press.

Chaplin, J., P. (2009). Kamus Lengkap Psikologi. Džakarta: Rajawali Press.

Elani, S., M. (2015). Hubungan Kontrol Diri dengan Disiplin Siswa di Sekolah. Skripsi. Tidak diterbitkan. Padang: BK FIP UNP.

Fitri, E., Erwinda, L., in Ifdil, I. (2018). Konsep Adiksi Game Online in Dampaknya terhadap Masalah Mental Emosional Remaja serta Peran Bimbingan in Konseling. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 6 (2).

Gottfredson, MR, in Hirschi, T. (1990). Splošna teorija zločina. Stanford: Standford University Press.

Gunarsa, S. (2004). Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi Perkembangan. Džakarta: BPK Gunung Mulia.

Haryani, M., Mudjiran. In Syukur, Y. (2012). Dampak Pornografi terhadap Perilaku Siswa in Upaya Guru Pembimbing. Jurnal Ilmiah Konseling, 1 (1), 1-8.

Ifdil, I. (2010). Pendidikan Karakter je dal Bimbingan in Konseling. Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan, 10 (2), 55-61.

Jannah, N., Mudjiran in Nirwana, H. (2015). Hubungan Kecanduan Game dengan Motivasi Belajar Siswa dan Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling. Konselor, 4 (4). 200-207.

Marlena, N. in Sasongko, D. (2012). Spletna stran Pembuatan Profil Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura. Speed-Senter Penelitian Engineering in Edukasi, 2 (3).

Marnita, W., Ahmad, R .., & Said, A. (2014). Komunikasi Interpersonal Siswa Pengguna Internet in Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2 (1), 8-14.

Monica, DR (2013). Cybersex in Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan. Jurnal Ilmu Hukum letnik 7 št. 3, september-december 2013, ISSN 1978-5186 Diperoleh dari jurnal.fh.unil.ac.id/index.php/fiat/article/view/394. Diakses pada tanggal 21. aprila 2019.

Prayitno & Amti, E. (2004). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Padang: UNP Press.

Sari, A, P., Ilyas, A. in Ifdil, I. (2017). Tingkat Kecanduan Internet Pada Remaja Awal. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 3 (2), 45–52.

Sari, S., Yusri, Y. in Said, A. (2017). Kontrol Diri Siswa dalam Belajar dan Persepsi Siswa Terhadap Upaya Guru BK untuk Meningkatkan Kontrol Diri. JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia), 2 (1), 32-37.

Sarwono, S. (2010). Psikologi Remaja. Džakarta: Rajawali Press.

Shvoong. (2011). Faktor-Faktor jang Mempengaruhi Perilaku Seksual. Diperoleh dari http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2205685-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kecanduan/. Diakses pada tanggal 30. aprila 2010.

Ulinnuha, M. (2014). Melindungi Anak iz Konten Negatif Internet: Studi terhadap Peramban Web Khusus Anak. SAWW, 8 (2).

Yana, F., R., Firman. In Karneli, Y. (2015). Efektifitas Layanan Informasi dengan Metode Problem Solving terhadap Peningkatan Kontrol Diri Siswa. Jurnal Ilmiah Konseling, 1–11.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.24036/00255kons2020