Tveganje ali sprostitev ?: Porn Use Trajectories in kopičenje spolnih partnerjev (2018)

Rasmussen, Kyler R. in Alex Bierman.

Socialni tokovi (2018): 2329496518780929.

Minimalizem

Osrednje vprašanje v raziskavi potrošnje pornografije je, ali potrošnja vpliva na tvegano spolno vedenje. V tej raziskavi se osredotočamo na enega ključnih vidikov tveganega spolnega vedenja, kopičenje spolnih partnerjev. Z uporabo longitudinalne latentne razredne analize nacionalno reprezentativnega vzorca določimo različne poti potovanja pornografije. Nato uporabimo model ovir za povezovanje članstva v teh trajektorijah z začetkom spolne aktivnosti in kopičenjem spolnih partnerjev. Tudi s kontrolami za verjetno zmedo (kot je nagnjenost k tveganju in oblikovanje odnosov), ugotavljamo, da je pri mladostnikih s potezami zgodnje in redne uporabe pornografije bolj verjetno, da bodo poročali o začetku spolne aktivnosti in skoraj podvojili število spolnih partnerjev, tiste z nizko porabo. Ta raziskava je sociološkega pomena, ker uživanje pornografije postaja vse pogostejše pred odraslostjo, kar nakazuje, da je verjetno, da bodo nedavne kohorte nastajajočih odraslih z nevarnostjo spolnega vedenja s kopičenjem več spolnih partnerjev.