Spolno eksplicitni internetni material in spolna negotovost mladostnikov: vloga skladnostne vsebine (2015)

2015 Sep 15. 

van Oosten JM1.

Minimalizem

Prejšnje raziskave so pokazale, da lahko izpostavljenost mladostnikov spolno nazornim internetnim gradivom (SEIM) povzroči spolno negotovost, ker je vsebina SEIM v nasprotju s tem, kar so mladostniki spoznali o seksu. Manjkajo pa raziskave o tem, katera vrsta mladostnikov je najbolj dovzetna za povezavo med uporabo SEIM in spolno negotovostjo. Ta študija je zato raziskala, ali je povezava med uporabo SEIM in spolno negotovostjo odvisna od razlik v spolnih naravnanostih znotraj spola (tj. Brezosebna spolna usmerjenost in hipergender usmerjenost). Na podlagi podatkov reprezentativne dvovalne ankete med 1765 nizozemskimi mladostniki (13-17 let), Ugotovil sem, da SEIM uporablja napovedano spolno negotovost samo med dekleti z nizko hipergeneracijsko usmeritvijo in med dekleti z razmeroma visoko neosebno spolno usmerjenostjo.

KLJUČNE BESEDE: Mladostniki; Internet; Medijski učinki

PMID: 26373650