Združenja med porabo pornografije in glasbenih videov mladostnikov in njihovo sexting vedenje (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Nov 21.

Van Ouytsel J1, Ponnet K, Walrave M.

Minimalizem

Izvleček Številni znanstveniki trdijo, da lahko na spolno vedenje mladostnikov vpliva njihova uporaba medijev. Vendar pa do danes empirični dokazi o povezavi med socializacijo medijev in vključevanjem v seksing vedenje ostajajo redki. Namen te študije je bil raziskati, ali lahko uživanje glasbenih video posnetkov in pornografije napoveduje vrsto spolnih vedenj med vzorcem 329 mladostnikov s povprečno starostjo 16.71 leta (SD = 0.74). Rezultati kažejo, da je bilo vedenje seksingov pomembno povezano z uživanjem pornografije pri nadzoru starosti, spola, šolske poti in uporabe interneta. Ob upoštevanju spola mladostnikov je pomembno razmerje med udeležbo pri štirih vrstah vedenja sextinga in uporabo pornografije veljalo tako za dečke kot za dekleta. Poraba glasbenih videoposnetkov je bila le pomembno povezana s tem, da nekoga prosite za sexting sporočilo in ste prejeli sporočilo o sextingu. Nadaljnje analize so pokazale, da so te pomembne zveze veljale le za dečke.