Povezava med samokontrolo in kibernetsko odvisnostjo v pozni adolescenci v Salatigi (2017)

Dwiputra, Ditto Kusuma Nirwan. "Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Cybersexual pada Remaja Akhir di Salatiga."

Doktorati, program Studi Psikologi FPSI-UKSW, 2017.

Minimalizem

Namen študije je ugotoviti, kako tesno je povezanost samokontrole s trendom kiberseksualne zasvojenosti pri mladostnikih pozno v Salatigi. Hipoteza te študije je, da obstaja negativni odnos med samokontrolo do nagnjenosti do kibernetskih odvisnosti. Merilni instrument, uporabljen v tej raziskavi, je vprašalnik o samokontroli, vprašalnikom 67 pa so bili razdeljeni vprašalniki o odvisnosti od cyberseksa. Lestvica samokontrole je sestavljena iz postavke 21, lestvica kiberseksualne odvisnosti pa je sestavljena iz elementa 34. Podatke smo analizirali z izračunom korelacije s pomočjo SPSS in pridobili korelacijski koeficient (-0.543) pomeni, da obstaja tesno negativno razmerje med samokontrolo in kiberseksualnimi zasvojenostnimi težnjami, ki je izkazovalo višjo samokontrolo, nižje je kiberseksualne zasvojenosti.