Uporaba spolnih internetnih medijev in spolnega vedenja med spolno izkušenimi mladostniki v Maleziji: spolna namena kot mediator (2018)

Vir: Časopis za družbene in humanistične vede Pertanika. 2018, letn. 26 številka 4, str. 2571-2582. 12p.

Avtor (ji): Kmalu Aun Tan; Yaacob, Siti Nor; Jo-Pei Tan

Minimalizem

Ta študija preučuje razmerja med uporabo spolno nazornega gradiva, spolnimi nameni in spolnim vedenjem na vzorcu 189 spolno izkušenih mladostnikov (starih od 16 do 17 let) v Maleziji. Poleg tega ta študija raziskuje posredniško vlogo spolne namere v razmerju med uporabo eksplicitnih spolnih internetnih medijev (SEIM) in spolnim vedenjem. Vprašalnik, ki ga je sam opravil, se osredotoča na uporabo lestvice SEIM, mladinske lestvice predkoitalnih in spolnih namer ter oceno spolnega vedenja, ki meri mladostnike glede uporabe SEIM, spolnih namenov in spolnega vedenja. Rezultati kažejo, da je uporaba SEIM pozitivno povezana s spolnimi nameni in spolnim vedenjem mladostnikov. Vse večja zavzetost s spolno vedenim vedenjem kaže na povečanje spolnih namenov. Ugotovitve tudi kažejo, da večja izpostavljenost SEIM spodbuja spolne namene, kar pa povečuje vključenost v spolno povezano vedenje. Pri poskusu nadzora nad spolnim vzburjenjem pri mladostnikih bi morali preventivni in intervencijski programi, ki se ukvarjajo s spolnostjo, upoštevati vlogo internetnih medijev in razvoj zdravih kognitivnih procesov.