Trajektorije Univerze v Ibadanu Izpostavljenost študentov cyber pornografiji (2018)

Adebayo, Haleemah B. in Usman A. Ojedokun.

Revija za socialne, vedenjske in zdravstvene vede 12, št. 1 (2018): 10.

Minimalizem

Cyber ​​pornografija je hitro pridobiva na terenu v nigerijskem cyber okolju s študenti dodiplomskega študija med glavnimi potrošniki. Glede na to je ta študija preučevala trajektorije izpostavljenosti študentov Univerze v Ibadanu kibernetski pornografiji. Teorija zadrževanja je bila uporabljena kot teoretični okvir. Podatke smo zbrali od anketirancev 250 z anketami in poglobljenimi intervjuji. Izbira anketirancev je bila dosežena s pomočjo večstopenjske tehnike vzorčenja. Ugotovitve so pokazale, da so brskanje po akademskih materialih (37.0%) in brskanje po internetu (35.0%) najpomembnejše spletne dejavnosti, ki so anketirance postavljale za spletno pornografijo. Večina anketirancev (78.3%) je identificirala spolne videoposnetke in nagirane slike kot najpogostejše kibernetske pornografske materiale. Večji spolni poziv je bil glavni učinek, ki ga je večina anketirancev (39%) pripisala kibernetski pornografiji. Študenti na dodiplomskem študiju morajo biti stalno obveščeni s strani ustreznih deležnikov o nevarnosti in negativnih posledicah, povezanih s spletno pornografijo.