Posodobitve glede datiranja mladostnikov in preprečevanja in posredovanja spolnega nasilja (2018)

Curr Opin Pediatr. 2018 Aug;30(4):466-471. doi: 10.1097/MOP.0000000000000637.

Miller E1, Jones KA1, McCauley HL2.

Minimalizem

NAMEN REVIZIJE:

Zmenkovanje in viktimizacija spolnega nasilja nista redka v zgodnji adolescenci in povečujeta razširjenost skozi mladost v mladost, ki ima globoke zdravstvene in socialne posledice. Za obveščanje o trenutnih politikah in praksah je treba več pozornosti nameniti preventivi.

NAKUPNA UGOTOVITEV:

Med mladostniki sta zelo razširjeni mladostniško zmenjeno nasilje (ADV) in viktimizacija spolnega nasilja, vključno z zlorabo kibernetskih zmenkov. Študije so pokazale razlike v spolnih kategorijah, pri čemer so mladostnice dekleta poročale o večji viktimizaciji kot dečki, zlasti o spolnem nasilju. Tudi mladostniki spolne in spolne manjšine doživljajo večjo razširjenost viktimizacije nasilja kot njihovi heteroseksualni kolegi. Študije dejavnikov tveganja vključujejo preučevanje otroških neprijetnosti, izpostavljenosti spolno nazorni uporabi snovi in ​​snovi kakor tudi do vloge neenakopravnih spolov do storilcev nasilja. Nedavne raziskave o preprečevanju vključujejo preučitev vpliva intervencij mimoidočih in preoblikovanje spolnih norm.

POVZETEK:

Nedavne raziskave o ADV / spolnem nasilju poudarjajo razširjenost in spremenljivo tveganje ter zaščitne dejavnike, ki lahko pomagajo zmanjšati takšno nasilje. Zdravniki, ki skrbijo za mladostnike, morajo pri opazovanju bolnikov (vključno s tistimi, ki se borijo z uživanjem snovi in ​​drugimi vedenji, ki prispevajo k slabemu zdravju) upoštevati ADV / spolno nasilje in se ne samo zanašati na presejalna orodja za prepoznavanje oseb, ki trpijo za ADV / spolnim nasiljem.

PMID: 29750769

DOI: 10.1097 / MOP.0000000000000637