Vrste verskih in pornografskih izkušenj: latentna rast religioznosti in pornografije mladostnikov (2018)

Cranney, Stephen, Goran Koletić in Aleksandar Štulhofer.

Mednarodni časopis za psihologijo religije (2018).

Prejeto 31 Jan 2018, sprejet 21 maj 2018,

POVZETEK

Odnos med religioznostjo mladostnikov in uporabo pornografije je bil vzdolžno testiran le v ZDA. Glede na socialni pomen hipoteznih mehanizmov, na katerih temelji povezava, ta študija ponuja trivalovno longitudinalno oceno vzporedne latentne rasti obeh konstruktov, izvedenih v južnoevropski državi. Uporaba odgovorov hrvaških mladostnikov 1,041 iz glavnega mesta (Mstarost = 16.14 leta, SD = .45; 64.6% študentk) in pristop modeliranja krivulje latentne rasti, smo v obdobju 24 mesecev raziskovali povezave med posameznimi usmeritvami sprememb religioznosti in uporabe pornografije. V opazovanem obdobju se je religioznost zmanjšala in uporaba pornografije med mladostniki in ženskami se je povečala, vendar je bila njihova dinamika neodvisna drug od drugega - kar kaže na druge (neizmerjene) procese, odgovorne za seksualizacijo in sekularizacijo mladostnikov. Pomembno je, da ugotovitve kažejo tudi na pomembno vlogo starosti pri prvi izpostavljenosti pornografiji zaradi njene pogostosti uporabe v srednji in pozni mladosti.

KLJUČNE BESEDE: Adolescentireligioznostverauporabo pornografijevzdolžni