Copyright

Licenca e Creative Commons. Kjo vepër është licencuar nën një licencë Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Kjo faqe përmban materiale të mbrojtura nga kopjimi, përdorimi i të cilave nuk është autorizuar gjithmonë posaçërisht nga pronari i të drejtave të kopjimit. Ne jemi duke e bërë të disponueshëm një material të tillë në përpjekjet tona për të avancuar kuptimin e shkencës që qëndron pas varësisë. Ne besojmë se kjo përbën një 'përdorim të drejtë' të çdo materiali të tillë të mbrojtur nga e drejta e autorit siç parashikohet në nenin 107 të Ligjit për të Drejtat e Njeriut në SHBA. Në përputhje me Titullin 17 USC Neni 107, materiali në këtë faqe shpërndahet pa fitim për qëllime kërkimore dhe edukative. Nëse dëshironi të përdorni material të mbrojtur nga e drejta e autorit nga kjo faqe për qëllimet tuaja që tejkalojnë 'përdorimin e drejtë', duhet të merrni leje nga pronari i të drejtës së kopjimit.