Epshi, statusi dhe afirmimi (video)

Trajneri Mark Queppet shpjegon se një tru i stërvitur me pornografi ndjen të drejtën "të godasë çdo bashkëshort të mundshëm tërheqës që sheh". Prandaj, pronari-operatori i saj ndihet sikur ka humbur status kur heqin dorë nga pornografia dhe hyjnë në një marrëdhënie ekskluzive.

Queppet shpjegon se dëshira për status nuk është e pashëndetshme në vetvete, por se ajo duhet të riorientohet drejt qëllimeve të tjera dhe arritjeve të dëshiruara. Sapo të ndodhë ky ndryshim, truri pushon së ndyrë kur nuk mund të ketë simbolet e statusit të tij të preferuar ("më shumë shokë se Genghis Khan").

Video intriguese, të cilën disa përdorues të pornografisë në rikuperim do t'i shohin ndriçuese.