Mospërfillje Mjekësore

Nuk ka këshillë

Kjo deklaratë është mohimi mjekësor për www.yourbrainonporn.com. Kjo faqe përmban informacione të përgjithshme rreth kushteve mjekësore dhe trajtimeve. Informacioni nuk është këshilla dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë.

Kufizimi i garancive

Informacioni mjekësor në këtë faqe interneti ofrohet "siç është" pa asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar. www.yourbrainonporn.com nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me informacionin mjekësor në këtë faqe interneti.

Pa paragjykuar përgjithësinë e paragrafit të mësipërm, www.yourbrainonporn.com nuk garanton që:

  • informacioni mjekësor në këtë faqe interneti do të jetë vazhdimisht i disponueshëm, ose i disponueshëm; ose
  • informacioni mjekësor në këtë faqe interneti është i plotë, i vërtetë, i saktë, i azhurnuar ose jo i gabuar.

Asistencë profesionale

Ju nuk duhet të mbështeteni në informacionin në këtë faqe interneti si një alternativë ndaj këshillave mjekësore nga mjeku juaj ose ofruesi tjetër shëndetësor profesional.

Nëse keni ndonjë pyetje specifike në lidhje me ndonjë çështje mjekësore, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj ose ndonjë ofrues tjetër shëndetësor profesional.

Nëse mendoni se mund të jeni duke vuajtur nga ndonjë gjendje mjekësore ju duhet të kërkoni vëmendje të menjëhershme mjekësore.

Ju kurrë nuk duhet të vononi kërkimin e këshillave mjekësore, mos harroni këshilla mjekësore, ose ndërprisni trajtimin mjekësor për shkak të informacionit në këtë faqe interneti.

Detyrim

Asgjë në këtë mohim mjekësor nuk do të kufizojë asnjë nga detyrimet tona në asnjë mënyrë që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi, ose të përjashtojë ndonjë nga detyrimet tona që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

Kredi

Ky dokument u krijua duke përdorur një shabllon të Kontraktologjisë, i disponueshëm më parë në http://www.freenetlaw.com.