Gambling Addiction

Pse përfshihen studimet e varësisë nga bixhozi (lista më poshtë)?Ashtu si bixhozi, pornografia mund të bëhet një varësi Para së gjithash, ishte varësia e parë e sjelljes e përfshirë në DSM si bixhozi patologjik. Nëse dikush mund të bëhet i varur nga lojëra elektronike, ata me siguri mund të bëhen të varur nga transmetimi i pornografisë në internet. Ky seksion mund të përmbajë si artikuj laik për publikun e gjerë, ashtu edhe artikuj hulumtues. Artikujt e shtruar janë shënuar me një "L".