Këshilla dhe Vëzhgime për Rindezjen: Nga Ristartuesit e Suksesshëm

Faqet e mëposhtme përmbajnë këshilla, sugjerime dhe vëzhgime për rindezje nga ata që kalojnë procesin e rindezjes.

Këshilla për rindezjen - Planifikimi
Këshilla për rindezjen - Lista e këmbëzave
Rindërtimi i këshillave për të mposhtur varësinë nga pornografia
Rindërtimi i këshillave për të qëndruar falas pornografi