"Compulsive Sexual Behavior" klassificeras som psykisk ohälsa av Världshälsoorganisationen (av Reward Foundation)

Pornhub-logotyp