Påminner du för mycket? Urologen Tobias Köhler, Terapeut Dan Drake