"Hooked on Porn?" Dr. Nazanin Moali och terapeut Wendy Maltz (2019)

Lyssna på podcast där både vårdpersonal hanterar porno-inducerad sexuell dysfunktion hos sina kunder och hur man återställer.