Sexuell dysfunktion hos män: orsaker, diagnos och behandlingsalternativ. Kathryn Retzler, ND (2018)

Se PDF av Dr. Retzlers PowerPoint-presentation

Dr Retzler presenterar en mängd information om möjliga orsaker till och behandlingar för sexuell dysfunktion hos män.