De förödande konsekvenserna av pornografi. Dr. Ursula Ofman (2016)