Den porösa effekten av internetporno. av Rose Laing MD (2016)