Urologitider frågar: "Vad driver yngre män för att söka behandling för ED?" Jason Hedges, MD, PhD (2016)