Ålder 25 - 1 år med stopp & start: upplevde fortfarande många fördelar