Ålder 26 - 500 dagar: Jag är äntligen i ett förhållande som inte liknar någonsin