Ålder 34 - 8 år av ED (diagram som visar framsteg över flera månader)