8 månader - Min syn på kvinnor är mycket bättre. Det är mycket lättare att bara tänka på dem som vanliga människor.

age.23.npiunpiubh.PNG