1 år - Flickor är mer attraktiva, Större tydlighet och självförtroende, Små saker påverkar mig inte, jag känner mig mer levande, Djupare röst