Ålder 19 - 1 år: tillfredsställelse, självförtroende, ögonkontakt, kondition, ökad intuition