Ålder 29 - 200 dagar senare vad som har förändrats och vad som fortfarande behöver ändras