Utstrålande magnetisk attraktion och överflöd på en annan nivå