Fem idéer efter 5 dagar - Om du inte har ett "varför", kommer du att tänka "varför inte?" i dina svagare stunder