Fru: Låt mig berätta ... saker och ting förändras! Han är svår från början nu.