9 månader - Från medicin, eskort, HOCD och binging på femdom - till nytt jobb, minskad ångest, relation