90 dagar - full av energi. Ingen ångest / rädsla, depression. Mer medveten om känslor. Mer närvarande. Öka förtroendet