En kvinna beskriver hennes återhämtning från porno-inducerad sexuell dysfunktion