Ålder 14 - Bättre fokus, börjar se flickor annorlunda