Ålder 14 - Flickvän, tydligare sinne, inga avvikande tankar och mer fokus