Ålder 14 - Mindre hjärndimma, motiverad att göra skolarbete, mer konversation