Ålder 14 - Med mer energi upptäckte jag en passion för filosofi och matematik